Digidel-samling for Finnmark

Tirsdag 14. juni arrangerer Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Digidel-samling for Finnmark i samarbeid med KS.

Formålet med samlingen er erfaringsdeling, nettverksbygging og å spre informasjon om ressursnettstedet digidel.no, samt KS sin netthåndbok Digihjelpen.no. Arrangementet er digitalt.

Det blir innlegg fra en aktør som har startet opp et tilbud, informasjon om digidel.no fra direktoratet og andre spennende presentasjoner. Det blir også anledning til å dele gode ideer og løse problemer gjennom samarbeid mindre grupper.

Arrangementet er åpent for alle, men er spesielt rettet mot de som jobber med undervisning eller veiledning i grunnleggende digitale ferdigheter gjennom for eksempel frivilligheten eller kommunen.

Veiledning

På denne samlingen vil dere få vite mer om hvordan Kommunal og distriktsdepartementet (KDD) jobber med grunnleggende digitale ferdigheter for voksne. Dere vil også få bli kjent med den nye versjonen av digidel.no, samt få en oversikt over Digidels ressurser. KS vil fortelle om Digihjelpen.

Austevoll bibliotek i Vestland fylke vil vise et inspirerende eksempel på hvordan man heve den digitale kompetansen til voksne på mindre steder.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 14. jun. 2022 09:00
Til: 14. jun. 2022 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
tanja.aas@hkdir.no