Dialogmøte om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviterer institusjoner som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid til dialogmøte.

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid skal ved å tilby fellesfaglig opplæring styrke kandidatenes eget doktorgradsarbeid, samt bidra til videreutvikling av «den norske modellen» for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne modellen tar utgangspunkt i kunsten og den kunstneriske aktiviteten, og kjennetegnes av refleksjon og tverrkunstnerisk kommunikasjon og samarbeid.

Forskerskolens formål er å gi stipendiater innføring i metode, teori og etikk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, og trening i formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid. Den fellesfaglige opplæringen skal være til støtte for det kunstneriske doktorgradsprosjektet, og bidra til faglig dybde og bredde.

Agenda

 • Erfaringer fra undervisningstilbudet 2021-2022 
 • Endringer og planer for 2022-2023
 • Treårsevaluering av forskerskolen
 • Samarbeid mellom forskerskolen og institusjonene
 • Opprettelse av nye doktorgradsprogrammer og utvidelse av styret i den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Kandidatundersøkelse
 • Rekruttering og gjennomstrømming
 • Felles nasjonale møteplasser for fagmiljøet - forventninger og videreutvikling
 • Mulig informasjonsmøte om ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid rettet mot internasjonale kandidater
 • Eventuelt

Meld gjerne inn saker til eventuelt i forkant av møtet til pku@hkdir.no slik at vi kan sette av tid til disse.

Hvem kan delta?

Representanter fra

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 • Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen 
 • Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
 • Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag og Avdeling for kulturfag
 • Kunsthøgskolen i Oslo 
 • Norges musikkhøgskole 
 • NTNU, Det humanistiske fakultet og Fakultet for arkitektur og design
 • OsloMet
 • Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag  
 • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design 
 • Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag 
 • UiT - Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Hovedmålgruppen for dette møtet er faglig ansatte med ansvarsområder knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, men administrativt ansatte kan også delta.

Praktisk informasjon

Det blir ikke gjort opptak. Referat fra møtet deles med institusjonene/deltakerne i etterkant.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 1. jun. 2022 12:30
Til: 1. jun. 2022 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Sted: Zoom