Aktuelt
Aktuelt
27.04.2022

Rekordmange søkere til nettstudier

Færre har søkt seg til høyere utdanning i år enn i fjor. Men aldri før har så mange søkt seg til nettstudier.

Universiteter og høgskoler har lyst ut 62 191 studieplasser fordelt på 1 317 studier. Dette er det høyeste antall utlyste studieplasser noensinne. Ved årets søknadsfrist til Samordna opptak er det likevel 12,4 prosent færre søkere enn i 2021.

– Etter to år med rekordhøye søkertall, koronapandemi og usikkerhet i samfunnet, er årets søkertall kommet ned på nivå med 2017, sier direktør Sveinung Skule.

Markant oppgang i nettstudier 

Det er likevel ett unntak. Aldri før har så mange nettstudier som sitt førstevalg. Søknadstallene til nettstudier har økt med 34,2 prosent siden 2021.

– Vi har sett en stor økning i søkere til nettstudier de siste årene, noe som kan henge sammen med at flere ønsker seg en fleksibel studiehverdag. Flere av studiestedene som har tilrettelagt for dette har opplevd en markant økning i søkere, sier Skule

Liten nedgang i søkere til fagskoler

2022 er tredje året med Samordna opptak for fagskoler. I år er det gjennom Samordna opptak lyst ut 12 186 studieplasser fordelt på 437 ulike fagskoleutdanninger. Det er i år 560 færre søkere som har søkt studieplass ved høyere yrkesfaglig utdanning sammenlignet med i 2021. Dette er en nedgang på -4,4 prosent, men tallene er ikke direkte sammenliknbare siden det er endringer i hvilke fagskoler som deltar i det samordnede opptaket.

– Selv om vi ser en liten nedgang i antallet søkere også til fagskolene i år, er det interessant å se hvordan fagskolene er blitt mer synlig de siste årene. At de også tilbyr mange fleksible, nett- og samlingsbaserte utdanninger ser vi er blitt godt mottatt av søkerne, sier Skule.

2022 opptaket er det første året der majoriteten av studieplassene i fagskolene er nett- og samlingsbaserte, med en oppgang fra 49,4 i fjor til 58,4 prosent i år. Sammenlikner vi med opptaket for to år siden er økningen på hele 81 prosent sammenliknet med årets opptak.

Fakta

I dag koordinerer Samordna opptak opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler. 1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD.

Søkertall 2022 - universitet og høyskoler 

  • 134 954 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak.
  • Universiteter og høgskoler har lyst ut 62 191 studieplasser fordelt på 1 317 studier.
  • I 2022 har 80 729 kvinnelige søkere og 54 225 mannlige søkere søkt opptak til grunnstudier ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette utgjør en kvinneandel på 59,8 prosent og en mannsandel på 40,2 prosent

Søkertall 2022 - fagskoler 

  • 12 246 personer har i år søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak.
  • Det er lyst ut 12 186 studieplasser fordelt på 437 ulike fagskoleutdanningen/studier
  • Av totalt 12 246 søkere er 4 295 kvinner og 7 951 menn. Dette utgjør en kvinneandel på 35,1 prosent og en mannsandel på 64,9 prosent.

Nettstudier og nettstudier med samling 

  • Siden 2016 har universiteter og høyskoler utvidet antall studieplasser tilknyttet nettstudier med 207,0 prosent.
  • Antall studieplasser tilknyttet nettstudier med samlinger har økt med 76,1 prosent. Til sammenligning har studieplasser på stedbaserte utdanninger økt med 9,3 prosent i samme periode.
  • Det er i år opprettet 9 nye nettstudier ved universiteter og høgskoler, med totalt 535 studieplasser. Disse studiene har til sammen fått 3 055 førstevalgssøkere. Totalt 475 av disse studieplassene, og 2 956 av disse førstevalgssøkerne er tilknyttet 6 nye nettstudier ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

Universitet og høgskoler: Se alle tallene og les faktanotatet

Fagskoler: Se alle tallene og les faktanotatet