Aktuelt
Aktuelt
09.11.2021

Ola Borten Moe varsler fortsatt vekst i fagskolesektoren

– Jeg er fortsatt ganske ny som statsråd, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med hele fagskolesektoren. Så her er min bestilling: Inviter meg gjerne på besøk ut i fagskolene, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe på Fagskolekonferansen 2021.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (t.v.) deltok på Fagskolekonferansen 2021 sammen med Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - og over 400 andre.

«Fagfolk for fremtiden – hva nå?» er tittelen på årets utgave av Fagskolekonferansen, som går for fulle hus i Lillestrøm 9. – 10. november. 

Den ferske ministeren delte også ut Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021 – og prisen fikk til Fagskolen i Viken.

Les mer: Millionpris til utdanning som skal forhindre alvorlig sykdom.

Utdanningstilbud i hele landet

Ola Borten Moe vektla betydningen av å sikre riktig fagkompetanse for fremtiden. 

– Hurdalsplattformen gjør det klart at vår ambisjon er fortsatt vekst i fagskolesektoren. Vi står oppi et digitalt og grønt skifte, og kompetansen må stadig utvikles videre. Fagskolene står helt sentralt i ambisjonen om livslang læring. Relevante etter- og videreutdanningstilbud i hele landet trengs for å møte fremtidens kompetansebehov, sa Ola Borten Moe.

Vekst og økt kvalitet

Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), åpnet konferansen med å skryte av en sektor som har opplevd stor vekst de siste årene, men som samtidig har klart å beholde eller til og med øke kvaliteten.

Sveinung Skule

– Vi skal fortsette å være en lyttepost, en tilrettelegger og iverksetter av nødvendige tiltak for å sikre en god utvikling i fagskolesektoren, sa Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Hurdalserklæringen lover videre vekst. Når den kommer, skal vi sammen jobbe for at kvaliteten videreutvikles samtidig, sa Skule med henvisning til regjeringsplattformen.

– Vi ser at dere trenger forutsigbare rammer for å kunne ansette nok lærere til rett tid, dimensjonere administrasjonen korrekt, og ha systemene på plass når flere behov skal dekkes. Forutsigbarhet og kvalitet går hånd i hånd, sa Skule.

Skule sa videre at direktoratet har bygget opp solid kompetanse om fagskolene og forvaltningen av denne sektoren.

 – Vi skal fortsette å være en lyttepost, en tilrettelegger og iverksetter av nødvendige tiltak for å sikre en god utvikling. Og vi skal sikre god kunnskap om sektoren slik at vi kan være en god, faglig rådgiver for Ola Borten Moe og hele Kunnskapsdepartementet, sa Sveinung Skule.

Fikk millionpris

Fredrik Hæren, Ketil Solbakke, Gry Ulvedalen, Eirik Hågensen og Ola Borten Moe.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe delte ut Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021 til Fagskolen i Viken. Fra venstre: Fagskolens utdanningsleder Fredrik Hæren, prorektor Ketil Solbakke, utviklingsleder Gry Ulvedalen, rektor Eirik Hågensen - og ministeren helt til høyre. 

Rektor Eirik Hågensen tok imot Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021 sammen med tre kolleger ved Fagskolen i Viken. Hågensen fremhevet at prisen er en anerkjennelse for godt arbeid over lang tid, og for å ha klart å kombinere sterk vekst med høy kvalitet.

– Dette er første gang at denne prisen går til helsefag, og det er veldig bra. Vi står overfor en stor mangel på sykepleiere. Vårt opplegg er fleksibelt og svarer på arbeidslivets behov, sa en stolt Hågensen etter utdelingen. Han benyttet anledningen til å takke alle involverte, og fremhevet særlig Viken fylkeskommune.

– Opplegget handler mye om kompetanseheving for helsefagarbeidere, slik at de kan settes i stand til å utføre oppgaver som sykepleiere tradisjonelt står for, sa Gry Ulvedalen, utviklingsleder ved Fagskolen i Viken.

Prisen på 1 million kroner belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere yrkesfaglig utdanning, og skal stimulere institusjonene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten i utdanningene sine.