Aktuelt
Aktuelt
14.04.2022

Ny handlingsplan for digital omstilling

Kunnskapsdepartementet har gitt HK-dir i oppdrag å utarbeide en ny handlingsplan for digital omstilling. Handlingsplanen skal baseres på den nye Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren – den skal være klar til høsten.

Nærmere institusjonene

Den forrige handlingsplanen som hadde virkeperiode ut 2021 pekte i hovedsak på fellestiltak i regi av blant andre Unit og Uninett. Den nye handlingsplanen som er basert på den nye strategien vil i større grad peke på nødvendig omstilling ute på selve institusjonene nært fag, undervisere og studenter – i kombinasjon med fellestiltak og fellestjenester.

Klar til høsten

En arbeidsgruppe opprettet etter forslag av Universitets- og høgskolerådet med representanter fra sektoren startet arbeidet i februar i år. Den ferdige handlingsplanen skal lanseres i oktober. 

 

Seks personer sittende rundt et møtebord. Alle med PC foran seg. Prosjektor i bakgrunnen som viser tekstdokument.

Arbeidsgruppen fra venstre: Leder, Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning, UiT, Tor Grande, prorektor forskning, NTNU, Mathilde Holm, programdirektør digitalisering, UiB, Vilde Veronica Haukeland, studentrepresentant, NSO, Yngve Røe, første amanuensis, OsloMet, Elena Menichelli, seniorrådgiver/dataanalytiker, UiS. Sven Andreas Horgen, seksjonssjef digitalisering og utdanningskvalitet, USN var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Espen Ali Johansen/Sikt


– Digital omstillingen har stor betydning for forskning og høyere utdanning, sier Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Hun leder arbeidsgruppen for den nye handlingsplanen.

– Det påvirker fagområdene våre, metodeutvikling, samarbeidsformer og ikke minst hvilken kompetanse studentene våre trenger. Digital omstilling har også stor betydning for universitetene som organisasjoner, og vår evne til å møte de mulighetene og de utfordringene som den digitale utviklingen gir.

– Min ambisjon for denne handlingsplanen er at den skal kunne virke som en ressurs for institusjonenes egne planer og at den skal kunne inspirere til samarbeid og deling, forteller Tveiterås. 

Ut på innspillsrunde til sommeren

I det videre arbeidet er det lagt opp til formell involvering av fagutvalg og Digitaliseringsstyret, sentrale fellesaktører som Sikt, NOKUT, Forskningsrådet og UHR.  I tillegg vil handlingsplanen bli sendt ut på høring i slutten av juni.  

HK-dir har sekretariatet sammen med representanter fra Sikt.