Aktuelt
Aktuelt
20.08.2021

Nasjonal karriereveiledningskonferanse 2021

Hva skal til for at karriereveiledning har god kvalitet og gir et godt utbytte, både for den enkelte og for samfunnet? Hvordan kan vi jobbe systematisk med kvalitetsutvikling og utvikle kvalitet i alle ledd i karrieretjenestene?

 

Illustrasjon av veiledning digitalt og fysisk

Den 27. og 28. oktober arrangerer vi den tredje nasjonale karriereveiledningskonferanse, der tema denne gangen er kvalitet og kvalitetsutvikling. I kjølvannet av koronapandemien er etterspørselen etter karriereveilending stor, tjenesten er i vekst og mange jobber aktivt med kvalitetsutvikling.

Kvalitetsutvikling i praksis

Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess som krever både engasjement og innsats fra alle deler av organisasjonen. På konferansen vil vi sammen løfte relevante faglige spørsmål gjennom foredrag, erfaringsdeling, samtaler på scenen og aktiviteter og diskusjoner rundt bordene eller digitalt. Nasjonal karriereveiledningskonferanse er en faglig møteplass og bringer sammen både de som jobber med karriereveiledning og karrierlæring, ledere og andre som er en del av feltet sammen, og gir faglig påfyll i arbeidet med å videreutvikle tjenestene.

Påmelding

På konferanse vil vi belyse de ulike temaene i Kvalitetsmodellen gjennom ulike foredrag og innlegg.

Les mer om konferansen og meld deg

Delta på TeachMeet

På konferansen åpner vi scenen til en uformell faglig møteplass der du kan dele av egne erfaringer. Temaet for TeachMeet er nettverk og samarbeid og vi inviterer deg til å dele av egne erfaringer.

Les mer og bli med å dele kunnskapen din på TeachMeet