Aktuelt
Aktuelt
01.09.2021

Mer informasjon om koronavaksinering til nyankomne innvandrere

En ny nettressurs skal hjelpe lærere og programrådgivere i formidling av informasjon og dialog om vaksinasjonsprogrammet gjennom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Nettressursen utgjør ett av tiltakene for å nå målet om en høy vaksinasjonsdekning blant Norges befolkning, og er et tilbud til kommunene i deres arbeid med å gi voksne nyankomne innvandrere informasjon og mulighet til å drøfte eventuelle spørsmål eller bekymringer knyttet til vaksinering mot korona. Nettressursen kan benyttes av lærere og programrådgivere i formidling av informasjon om vaksinasjonsprogrammet.

Her finner du den nye nettressursen 

Ressursene på nettsiden er laget i et samarbeid mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Helsedirektoratet (Hdir), Folkehelseinstituttet (FHI) og Oslo kommune.

«Det er svært viktig at nyankomne voksne innvandrere får god og kvalitetssikret informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet. Vi håper denne ressurssiden kan bidra til å lette dette arbeidet for kommunene», uttaler IMDis direktør Libe Rieber-Mohn. 

Forslag fra ekspertgruppe

  • Ekspertgruppen som har vurdert koronatiltak overfor innvandrerbefolkningen ble nedsatt 27. mai 2021 og leverte sin rapport med forslag til tiltak 23. juni 2021.
  • Ekspertgruppen har vurdert en rekke tiltak knyttet til vaksinasjon, beredskap og kommunikasjon med innvandrerbefolkningen for å forebygge en mulig negativ utvikling i smitte blant innvandrerbefolkningen i tiden som kommer, samt sett på ulike sider av integrering i kjølvannet av pandemien.
  • Et av tiltakene gruppen foreslo var et kommunikasjonstiltak som går ut på å gi informasjon om vaksinasjonsprogrammet gjennom opplæring i samfunnskunnskap.