Aktuelt
Aktuelt
31.01.2022

Mange unge forstår ikke hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger

Nesten halvparten av de unge syns det er vanskelig å forstå hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger. Det viser en kartlegging Opinion har gjort av unges utdannings- og yrkesvalg. 

Over halvparten av de unge synes det er vanskelig å velge utdanning. I tillegg sier hele 49 prosent at de synes det er vanskelig å forstå hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger.   

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har bestilt kartleggingen av Opinion. De 1103 respondentene er i aldersgruppa 15 til 26 år.   

–  Vi må arbeide for å utvikle bedre og flere digitale karriereveiledningsverktøy på Utdanning.no. 82 prosent sier internett er viktigste kilde til informasjon om utdanningsvalg, sier seksjonsleder Mona Mathisen i seksjon for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon i HK-dir. 

Holder dørene åpne 

Kartleggingen viser at majoriteten av unge tar utdanningsvalg for å «holde alle muligheter åpne», og velger derfor studiespesialisering.   

–  Vi har også en stor jobb å gjøre med å vise at yrkesfagene er en aktuell karrierevei, som ikke lukker noen dører. Unge er lite kjent med at de kan videreutdanne seg på fagskoler, men også høyere utdanning, i etterkant av en yrkesfagutdanning. De kjenner heller ikke til at mange yrkesfag gir spennende karriereveier, sier Mathisen.   

Vil ha fleksibilitet og trygghet 

Undersøkelsen viser også at en av tre unge mener koronapandemien har påvirket deres syn på å ta utdanning. Noen benytter muligheten til å ta utdanning nå fordi undervisningen er digital, mens andre ikke orker mer digital undervisning og utsetter studier. 

– Vi ser også at 20 prosent mener pandemien har påvirket deres valg av yrke. Et ønske om yrker med fleksibilitet og trygghet er gjentakende årsaker. Flere sier også at pandemien har ført til at de ønsker samfunnsnyttige jobber, avslutter Mathisen. 

Sentrale funn fra kartleggingen:  

- 91 prosent oppgir at et arbeid som passer deres interesser er viktig i valg av yrke  

- 3 av 10 sier at de ikke har nok informasjon til å kunne ta gode utdannings- og yrkesvalg  

- 31 prosent er «svært» eller «ganske fornøyd» med rådgivningen de har fått på skolen om utdanning og karriere. 

- 51 prosent er optimistiske til å få en relevant jobb etter utdanning