Aktuelt
Aktuelt
08.12.2021

Julegåva som varer

I ei tid med store omstillingar gir bransjeprogramma ei unik moglegheit for kompetanseheving.

Allereie på nyåret tilbys et breitt utval av kurs til arbeidstakarar og verksemder i 10 ulike bransjar; sjå tilboda på utdanning.no. Studietilboda er gratis, fleksible og kan kombinerast med jobb. 

Saman med partane i arbeidslivet har HK-dir fått på plass fleire etter- og vidareutdanningstilbod som bransjane sjølv har etterspurd.

Bransjeprogramma er eit trepartssamarbeid mellom staten og partane i arbeidslivet på både arbeidstakarsida og arbeidsgivarsida. Partane i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, og vurdere det faglege innhaldet i opplæringstilboda. 

Vel din bransje og se kva som er relevant for deg. 

Anleggsbransjen 

Detalj- og faghandelen 

Elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringa

Frisørnæringa 

Luftfart 

Maritim næring 

Industri- og byggenæringa

Mat- og drikkevareindustrien 

Olje-, gass- og leverandørindustrien 

Reiselivsbransjen