Aktuelt
Aktuelt
30.06.2022

Høringsrunde: Handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) sender utkast til handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskning på høring, med frist 15. september 2022.

Høringsbrev 

Kunnskapsdepartementet (KD) vedtok i 2021 Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren. En arbeidsgruppe fra sektoren har utarbeidet et forslag til handlingsplan basert på strategien. Videre er samstyringsmodellen for digitalisering under revidering, og et forslag til revidert modell sendes ut på høring samtidig med forslaget til handlingsplan.  

Forslagene ble sendt ut 30. juni med høringsfrist 15. september. 

Lansering av handlingsplanen 

Handlingsplanen lanseres på Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning ved UiB 3. november 2022.

HK-dir har fått oppdraget med å utarbeide handlingsplanen og det er nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra UH-sektoren. HK-dir har sekretariatet, der Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør også deltar.

Seks innsatsområder 

Etter høringsrunden vil planen bli drøftet i Digitaliseringsstyret før den ferdigstilles i oktober. Planen innrettes etter de seks innsatsområdene i strategien: 

  • Digitalisering for fleksibel utdanning 
  • Digital innovasjon i undervisning og læring 
  • Digitale temaer, metoder og kompetanse i alle fag 
  • Åpen forskning og nye forskningsmuligheter 
  • Utnytte data om kunnskapssektoren 
  • Ledelse og kultur for digital omstilling 

Pågående tiltak basert på tidligere strategi og handlingsplan vil videreføres, og nye tiltak vil bestå av blant annet fellestiltak, institusjonelle tiltak og deling av erfaringer og beste praksis. Mye av omstillingen vil måtte skje på den enkelte institusjon.

Les utkast til Handlingsplan for Handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning.

Ny samstyringsmodell fra 01.01.2023 

Parallelt med handlingsplanarbeidet pågår en prosess med å justere samstyringsmodellen for digital omstilling, etter omorganiseringen av etatene under Kunnskapsdepartementet.

Arbeidet gjøres i samarbeid mellom HK-dir og Sikt. Etter høringsrunden vil revidert forslag til modell drøftes i Digitaliseringsstyret, og vedtas i oktober. Planen er å ha revidert modell operativ fra 01.01.2023.

Les utkast til Samstyringsmodellen for digital omstilling (PDF).