Aktuelt
Aktuelt
27.04.2022

Høring - Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sender utkastet til Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning på høring. Høringsfristen er utsatt til 31. oktober 2022.

Referansearkitekturen er en leveranse i et nasjonalt digitaliseringsprosjekt iverksatt og finansiert gjennom prosesser i Samstyringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning. HK-dir har gjennom sin rolle som pådriver og samordner for digitalisering et ansvar for å følge opp og forvalte felles arkitekturstyring i sektoren, og denne høringen samt videre oppfølging og forvaltning gjennomføres på den bakgrunn.

Høringsutkastet

HK-dir sender med dette utkastet til Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning på høring. HK-dir ønsker tilbakemeldinger fra institusjonene på om dette er hensiktsmessig som felles føringer for informasjonsforvaltning og datadeling i sektoren.

Høringssvar

Vi mottok totalt 12 høringssvar i forbindelse med denne høringen:

Målgrupper for høringen

Målgruppene for høringen er universitets- og høyskolesektoren, herunder prosjektledere for IKT-relaterte prosjekter innen kjernevirksomheten, IT-ledere og IT-arkitekter. Ledelse for dokument- og informasjonsforvaltning er også relevante målgrupper. HK-dir ønsker også tilbakemeldinger fra andre sektorer, spesielt helsesektoren og forskningsinstitutter. Dette er en åpen høring og direktoratet ønsker alle velkommen til å sende høringssvar.

Tilbakemeldinger

HK-dir ønsker tilbakemeldinger på innholdet i referansearkitekturen og om den er på et nivå som gjør at den kan brukes som en føring og veileder i arbeidet med informasjonsforvaltning og datadeling ved deres institusjon, og for sektoren. Direktoratet er spesielt opptatt av om institusjonene i sektoren synes det er hensiktsmessig og viktig med felles rammeverk og spilleregler på området. Videre er det ønskelig med konkrete innspill til forbedringer av innholdet.

Tilbakemelding sendes til post@hkdir.no merket med 21/06518.

Høringsfristen var opprinnelig 22. august 2022. Med utgangspunkt i forespørsler om utsettelse har vi valgt å utsette høringsfristen for alle. Ny høringsfrist er 31. oktober 2022.

Delta på høringsseminar

26. sep. 2022
09:00
- 26. sep. 2022
11:00

Spørsmål til høringen

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Heidi Bergh-Hoff.

Høringssvarene blir publisert på denne nettsiden i etterkant av høringsfristen.