Aktuelt
Aktuelt
04.03.2022

Fryser utdanningssamarbeid med Russland

Regjeringen har besluttet å suspendere all dialog med russiske myndigheter på kunnskapsområdet. Det påvirker flere av HK-dirs ordninger.

Stipendordning suspendert

RUSSUT er et stipendprogram rettet mot russiske studenter, finansiert av Kunnskapsdepartementet under den norsk-russiske utdanningsavtalen. Dette programmet er nå suspendert. Det russiske utdanningsdepartementet og søkere til ordningen er orientert om beslutningen.

UTFORSK og INTPART

De pågående utlysningene i programmene UTFORSK og INTPART er endret. Det vil ikke være mulig å inkludere russiske partnere i prosjektsøknader til disse utlysningene.

Pågående prosjekter med russiske partnere

Samlet er det i UTFORSK, INTPART og Russlandsprogrammet 43 pågående samarbeidsprosjekter med Russland som har norsk finansiering. Disse vil bli informert om regjeringens beslutning.

Ordninger med ukrainske partnere

Gjennom Eurasiaprogrammet har Norge finansiert 14 pågående prosjekter med ukrainske partnere. HK-dir er i kontakt med norske prosjektpartnere og følger utviklingen tett.

 

Mer informasjon i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.