Aktuelt
Aktuelt
22.03.2022

Finner du ikke lærebedrifter?

På Finnlærebedrift.no får du nå landets første og eneste oversikt over mulige lærebedrifter.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har utviklet en ny versjon av Finnlærebedrift.no, i tilknytning til Utdanning.no.

Med et enkelt søk kan elever finne mulige lærebedrifter i sitt nærområde – innenfor yrket de ønsker.

Finnlærebedrift.no vil kunne være en ekstra støtte for elevene, i tillegg til de strukturene som allerede er etablert gjennom skoler, opplæringskontor og andre ordninger som fylkene allerede har, sier seksjonsleder Mona Mathisen i HK-dir.

Versjonen er tilpasset elever som skal finne læreplass, men inneholder også funksjonalitet for de profesjonelle brukerne.

Tett samarbeid

HK-dir og Utdanningsdirektoratet har fått et fellesoppdrag som handler om å effektivisere formidlingen av læreplasser. Videreutviklingen av Finnlærebedrift.no er ett av tiltakene.

Selv om mange får læreplass, er det fremdeles et problem at en god del elever ikke får det. Årsaken er sammensatt, men bedre digitale selvbetjeningsløsninger som Finnlærebedrift.no er ett av flere tiltak som kan bidra til forbedringer på området, sier Mathisen.

Fylkene er helt sentrale i videreutviklingen. Selv om det nå lanseres en ny versjon av tjenesten, skal mange aktører og brukergrupper involveres i løpet av 2022.

Det er flere utbedringer av Finnlærebedrift.no som må gjøres, derfor legger vi også opp til et tett samarbeid med fylkeskommunene i videreutviklingen i løpet av året, sier Mathisen.

Finnlærebedrift.no består av at data fra en rekke kilder er blitt sammensatt til en nettjeneste, og nå altså tilpasset elever som målgruppe. Blant disse kildene er data fra Navs Arbeidstaker- og arbeidsgiverregister, fylkenes felles IT-selskap Vigo, Brønnøysundregisteret og en rekke andre private og offentlige registre for ulike godkjenningsordninger for bedrifter.

Fakta

Finnlærebedrift.no inneholder oversikt over:

  • Mer 1,1 millioner bedrifter
  • Mer enn 20.000 godkjente lærebedrifter
  • 2,5 millioner årsverk
  • 6 private og offentlige registre med flere hundre godkjenningsordninger
  • Alle data oppdateres enten hver natt, eller månedlig.