Aktuelt
Aktuelt
15.12.2021

Deler ut 151 millioner til økt arbeidsrelevans og studentaktiv læring

- Både studentaktiv læring og arbeidsrelevans er svært viktige utviklingsområder. Midlene skal gi universiteter og høyskoler gode muligheter til å utvikle innovative prosjekter som gir studentene bedre læring, sier Sveinung Skule, som er direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 84 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene og 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle og ta i bruk studentaktive lærings- og vurderingsformer. 

- Vi ser at det er stor geografisk spredning på miljøene som får støtte i årets tildelinger, og at mindre institusjoner i større grad når opp i konkurransen enn ved tidligere utlysninger i disse programmene. Når det gjelder tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning er det også gledelig at flere prosjekter innen humaniora, som ikke har hatt like stor tradisjon for samarbeid med arbeidslivet, får tildelt støtte, sier Skule. 

Om tildelingene 

Program for studentaktiv læring er en strategisk viktig utlysning i oppfølging og realisering av målene i «St.mld 16 2016/17: Kultur for kvalitet i høyere utdanning» og «St.mld 16 2020/21 Utdanning for omstilling. Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning». 

I år tildeles 67,3 millioner kroner fordelt på 15 prosjekter.  

Tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning er også strategisk viktig da den svarer bredt på målsettingen i «St.mld 16 2020/21 Utdanning for omstilling. Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning».  

Her tildeles 84 millioner kroner fordelt på 19 prosjekter som ønsker å styrke arbeidsrelevansen i høyere utdanning gjennom å utvikle gjensidig samarbeid med arbeidslivet. I dette tiltaket er også studentaktive lærings- og undervisningsformer sentralt. Flere av prosjektene jobber med utvikling av praksis for fagområder som tidligere ikke har hatt tradisjon for dette. 

Prosjektsøknadene er vurdert av uavhengige ekspertkomiteer med studentrepresentasjon. Komiteene er oppnevnt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.