Aktuelt
Aktuelt
31.01.2022

40 prosent angrer på studievalget

Fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag. Det viser en fersk kartlegging Opinion har gjort av voksnes utdannings- og yrkesvalg.  

Ønske om bedre lønn, trivsel og en opplevelse av at det er bedre muligheter i andre yrker, er hovedgrunnene til at de ville valgt en annen utdanning. 

Kartleggingen er gjennomført av Opinion på vegne av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). De 1101 respondentene er i aldersgruppa 26 til 60 år. 

Vil ta utdanning på nett 

Nesten halvparten av respondentene oppgir at de har hatt et ønske om å ta mer utdanning de siste fem årene. Informasjonen foretrekker de å finne på internett, og det viktigste er å vite om utdanningen lar seg kombinere med jobb. 

– Dette understreker hvor viktig det er at voksne har tilgang til karriereveiledning, og at vi gjennom HK-dir har fått etablert en digital karriereveiledningstjeneste, Karriereveiledning.no. Her kan voksne få hjelp til å kartlegge kompetansen sin, og se hvilke muligheter som fins med den utdanningen de allerede har. Videreutdanninger og kurs kan åpne opp for flere muligheter på jobbmarkedet, sier Sveinung Skule, som er direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.   

– De voksne ønsker å vite om utdanningen er nettbasert – både fordi de ikke vil flytte på seg og fordi de ønsker en fleksibilitet rundt når de skal studere, sier seksjonsleder Mona Mathisen i seksjon for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon i HK-dir. 

Sentrale funn fra kartleggingen: 

- 1 av 5 har hatt behov for veiledning om fremtidig jobb og karrierevalg de siste fem årene, mens 1 av 10 har mottatt karriereveiledning 

- Nesten halvparten vet ikke hvem de skal kontakte for å få informasjon om fagbrev 

- 2 av 5 har hørt om realkompetansevurdering 

- 1 av 3 har vurdert å bytte jobb det siste året, mens 1 av 10 har vurdert å bytte arbeidsfelt 

- 10 prosent mener koronapandemien har påvirket deres syn på å ta utdanning, mens tallet er 23 prosent i aldersgruppa 26 til 29 år. Blant annet vurderer flere sitt syn på utdanning ut fra hvordan de opplever at pandemien har påvirket ulike bransjer og stillinger 

Last ned hele rapporten her (PDF)