Aktuelt
Aktuelt
21.11.2022

37 millioner til å utvikle maritime utdanninger

Tilgang på riktig kompetanse er en forutsetning for at det maritime næringslivet skal kunne møte det grønne skiftet og utnytte og utvikle digitale teknologier. 

Derfor deler Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ut midler til prosjekter som skal utvikle kvalitet og relevans i maritim utdanning, tilpasset utviklingen i næringen. 

32,3 millioner kroner er tildelt 17 prosjekter som har blitt utviklet i samarbeid mellom universitet, høyskoler, fagskoler og næringen. UiT, NTNU, USN og Nordland Fagskole er blant de som får mest. Resten av midlene innenfor rammen på 37 millioner kroner for 2022 er tildelt andre aktiviteter og arenaer som skal legge til rette for nasjonalt samarbeid og erfaringsdeling i maritim utdanning. 

– Maritime utdanninger i verdensklasse er et viktig premiss for at Norges maritime næring skal lede an i den grønne omstillingen og digitaliseringen av næringen. Midlene skal gi fagskoler, universiteter og høyskoler gode muligheter til å forbedre kvalitet og relevans i utdanningene for å sikre rekruttering av arbeidskraft med riktig og tilstrekkelig kompetanse, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Siden 2010 har høyskoler, universitet og fagskoler som tilbyr maritim profesjonsutdanning samarbeidet om utvikling av kvalitet og relevans i maritime profesjonsutdanninger gjennom et nasjonalt partnerskap mellom utdanningstilbyderne og næringen. Partnerskapet har vært en viktig drivkraft for felles utvikling i de maritime utdanningene, særlig for Sentre for fremragende utdanning (SFU), felles ph.d. grad, mer kvalitetssikret og enhetlige utdanninger i fagskolene og overgangsordning mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyskole og universitet.

Fra 2022 overtok Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forvaltningen av midler til kvalitetsutvikling av maritime utdanninger. Finansieringen gjennom direktoratet skal særlig legge vekt på utvikling av kompetanse knyttet til grønn skipsfart og digitalisering i tverrsektorielt samarbeid mellom fagskoler, universitet og høyskoler som tilbyr maritime profesjonsutdanninger, samt tilgrensende og havrelaterte utdanninger. 

Les mer om program for maritim kompetanse.